A húsvét égi jelentése

Most először mélyültem el igazán a húsvéti ünnepek történelmi és égi jelentéseiben. Az égre tekintve tisztán látszik, hogy miről is szól valójában a húsvét.

Nagyon érdekes a húsvéti ünnepkör, ugyanis húsvét vasárnap, a tavaszi napéjegyenlőség utáni első Teliholdtól számított első vasárnaphoz kötnek. A húsvét tehát egy a Nappal és a Holddal szinkronba hozott ünnep, ami ezáltal évről évre elmozdul, változik.

Ezt a „szabályt” 325-ben, az első niceai zsinaton döntötték el, így a mai formában lévő húsvét 325-ben született és évről évre március 22.-e és április 25.-e között mozog (ehhez igazodik aztán az összes többi mozgó ünnep).

Ez az időszak nagyjából a Kos jegyét teszi ki és 325-ben itt a Kos csillagkép volt (most már el van csúszva). Illetve április vége felé már a Bika jegyben és a Bika csillagkép elején járt a Nap az égen. (És van egy pár nap, amikor mindkét csillagkép, egymással metszésben, van jelen az égen.)

325-ben a nagyhét időszakában a Nap mögött ekkor éppen a Kos és a Bika csillagkép metszete van, tehát mindkét csillagkép jelen volt. A Kos és a Bika csillagkép épp ezért sok húsvéti szimbólumra is fényt derít.

Az időzítésből egyértelműen látszik, hogy a húsvét nem más, mint a tavasz ünnepe, az élet újjászületésének, az új ciklus kezdetének ünnepe, ami a halálból, egóáldozatból, elengedésből születik. (Ami teljes összhangban van az ekkortájt (leginkább) a múltban és a jelenben jelen lévő égi képekkel is.)

Virágvasárnap (március 28) kezdődik ez a tavaszi ünnepkör, ami most épp egybe esett a Teliholddal is. Ekkor vonul be szamárháton Jézus Jeruzsálembe és lábai elé virágokat hintenek. (Szamárháton, mint a csökönyösségen, hisztin, egón való felülemelkedésből jövő alázat a Szívünk felé.) Ezen a napon a templomokban virágokat szentelnek, hogy ezzel védelemhez, szentséghez jussanak egész évre. (Az előző évi megszentelt barkákat tüzelik el hamvazószerdán (most február 17 volt, innen indult a böjt), ami szintén a ciklus váltás, az élet körforgásának természetes ciklusára utal. Mindent elengedünk, hogy új élet kezdődhessen.)

Április 1.-jén épp Nagycsütörtök van. Nagycsütörtökön ünnepli a keresztény egyház az utolsó vacsorát, illetve ezen az éjszakán virrasztanak, mivel Jézus is virrasztott a vacsora után (tanítványai elaludtak a virrasztás alatt).

A tudatos egóáldozatára készülve elbúcsúzik, elengedi az anyagi világot (hálával, szeretettel, megáldva azt), és felajánlja magát hálával, alázattal Istennek, az embereknek, az „örök életnek” (és be is fogadja Istent a kenyér és bor által, ezzel is mutatva az egység szentségét). Ezt követően tudatánál maradva éli át az éjszakát, áthaladva tudatosan a sötétségen (míg tanítványai alszanak).

Jézus tudta, hogy mi vár rá, mint ahogy mi is pontosan jól érezzük most, hogy ahhoz, hogy új ciklusunk beinduljon, el kell engednünk alázattal a régi életünket (mert ekkorra egy ideje belül már ezen dolgozunk – tisztulunk, engedjük el a régit, hogy minél könnyebb szívvel tudjunk átlépni az új életünkbe).

Mivel a csillagképek eltolódtak már egy kissé a korábbiakhoz képest, így ez miatt a Halak csillagkép végső elengedésére még belül április végéig lehetőségünk van, illetve a Kos csillagkép által mutatott belső, új fénymagjainak elvetése is kitolódott inkább már májusra. Épp ezért áprilist és májust is áthatja a Halak és a Kos csillagképek feletti Androméda mondakör szereplőinek fő sugallata, amit Jézus is közvetít, az egóáldozatokból születik egy szent-új állapot.

2.-án, Nagypénteken megy végig Jézus a keresztúton, cipelve földi terheit, amit kifeszítve el is enged, hogy harmadnapra feltámadva új életet kezdjen. Az egyháznál ez a gyász, elengedés napja, a töviskoszorú, a bűnök, rendezetlen érzések, a „szenvedések” szimbóluma, amit itt szintén elenged, hogy eggyé válhasson a Szeretettel.

A paraszti életben nagypéntekhez babonás félelmek kötődnek, épp ezért tiltottak voltak az állattartással, földműveléssel kapcsolatos munkák, illetve nem sütöttek kenyeret, nem mostak, nem fontak. Viszont a víz tisztító szent erejét kihasználva napfelkelte előtt friss kút vagy patakvízzel mosakodtak és az állatokat is kihajtották megitatni és megfürdették őket is. (A hajnali vizet aranyvíznek hívták.) Ez adta meg nekik a védelmet a betegségektől. Szokás volt még ezen a napon a határjárás, határkerülés is, hogy zajkeltéssel elűzzék az ártó erőket a földekről.

2.-án, a mostani nagypénteken, az égen egy érdekes háromszög bontakozik ki:

– Nap-Vénusz támogató kapcsolatban áll a Felszálló Holdcsomópont + Aldebaran – Mars + Rigel együttessel

– A Mars csapata szemben áll a Leszálló Holdcsomóval (akinél egy kis ideig épp elhalad a Hold is, a Hold pályájának ez a legmélyebb pontja.)

– A Leszálló Holdcsomó emelő kapcsolatban van a Nap-Vénusszal.

Ezeket az állásokat még lentebb kifejtem.

Nagyszombaton, 3.-án, ér véget a 40 napos böjt és itt újra megszólalnak a harangok (amik az előző napokban csendbe borultak). Ennek a napnak a legjelentősebb eseményei a víz- és tűzszentelés. Ezt a tüzet viszik aztán be a templomokba, ezzel gyújtják meg a gyertyákat. Ezáltal fellobban belső szentélyünkben is a szent tűz, beindul az élet. A megszentelt tűz itt a világ világosságának szimbóluma.

Húsvét vasárnap pedig feltámad az örök életben Jézus, elkezdődik az új élet, az új kör egy magasabb állapotban. Innentől kezdődően a szokások az új életre, termékenységre összpontosulnak (Kos és Bika jelképek).

Itt kerül az asztalra a sonka, bárány, tojás, kalács, amit a templomban régen meg is szenteltettek. Ez a nap még mindig munkákat tiltó nap, de itt most leginkább a női munkák vannak tiltva a szokások szerint: seprés, főzés, mosás, illetve az állatokat sem fogták be. A megszentelt ételek morzsáiból vittek az állatoknak is, hogy azok is termékenyebbé és egészségesebbé váljanak, a megszentelt tojáshéjából szórtak a földekre, stb. (A csillagképekben a Bika a termékenység jelképe.)

Ezen a napon volt még több szokás is, például a „zöldjárás”, ami a természet megújulását ünneplő énekes játék, a „Bújj, bújj zöld ág…”. (Kos-Bika és Ikrek jelkép is, mivel az Ikrek csillagkép adja azt az aranykaput, ahol átbújhatunk, illetve ebben az égi környezetben van a Szekeres csillagkép is, ami pedig Tejút kapu – ezen átbújva a Tejút fényébe tudunk átlépni.)

Húsvét hétfőn, a locsolkodás napján pedig szintén a víz megtisztító, megújító, megtermékenyítő erejével való szertartást mutatja.

A szimbólumokat nézve még a tojás a termékenységen kívül a belőle kikelő kismadár jelképével az újjászületést is jelöli, a piros szín pedig Krisztus vérének szimbóluma. Ami viszont még nagyon érdekes, hogy a nyúl szimbólum látszólag nem illik bele ebbe a képbe, sokan nem értik, hogy került bele a szimbólum rendszerbe, mások pedig a nyúl nagyon termékeny mivoltának tulajdonítják e jelképet.

Ha viszont az égre nézünk, van egy Nyúl csillagképünk.

Az égi képben a Nyúl, a Bika és az Ikrek csillagképek (amik mind megmutatkoznak a húsvéti szokásokban és jelképekben) egy háromszöget alkotnak, amik az Orion/Nimród csillagképet fogják közre, ami a fény beavatás jelképe.

A húsvéti időszak vége, a húsvét utáni 60.napon, az Úr napjának ünnepén van. Ha április vége felé esik húsvét, mint ahogy 325-ben, akkor ez azaz ünnep nagyjából a nyári napfordulóval esik egybe. (Ebben az időszakban az egyház ünnepli a húsvét utáni 40.napot, Urunk Mennybemenetelét, illetve a húsvét utáni 50.napot, Pünkösdöt – A Szentlélek kiáradásának ünnepét.)

325-ben, a „húsvéti szabály” kitalálásakor a 40. napon, a Mennybemenetelen a Nap épp Nimród felett járt, a Nyilat elengedő kezénél. (Nimród/Orion a fény uralkodója, beavatás jelkép, ahol körről-körre egyre inkább felemelkedhetünk a felettes énünkhöz, ezáltal egy erős, belső uralkodóvá válhatunk.)

Az 50.napon, Pünkösdkor, a Szentlélek kiáradásánál az Ikrek csillagképben Castornál haladt a Nap (és együtt állt a Szíriusszal). Castor, az Ikrekben lévő emberi testvér jelképe, a halandó oldalunkat jelöli. Itt kezdünk el átmenni az Ikrek kapuján és a Szíriusz magas minőségű vezető energiái is segítik ilyenkor az utat.

Ekkor haladt át a kapun. És a 60. napon, a nyári napforduló környékén, a húsvéti időszak végére bújt át teljesen az Ikrek kapuján és állt együtt a Pollux csillaggal, isteni énünk csillagával, az Úr Napján.

Erről szól valójában a Húsvét, eljutni a Kossal jelölt újjászületéstől (amit megelőz a Halak csillagkép elengedése, böjtje), a bennünk lévő Isteni oldallal (Polluxszal) való kapcsolatig a felfényesedésen keresztül. Mindezt úgy, hogy közben végig megyünk nem csak a Kos – Bika – Ikrek csillagképeken, hanem elmegyünk a Nimród és a Nyúl csillagképek felett is, kapcsolódva közben még több fontos csillaggal és jelképpel, amik mind-mind segítenek az új életünk, az új körünk elindításában.

Ez a mögöttes jelentés már kicsit eltolódott mára, viszont mivel kezdetben benne van az egész, így a húsvét még mindig nyomokban tartalmazza ezeket a szent jelképeket, belső feltámadásunkat és belső istenünkkel való kapcsolatfelvételünk lehetőségét.

Az április 2.-án kibontakozó háromszög ezt a felemelkedést támogatja. A Felszálló Holdcsomóponttal és az Aldebarannal tisztább képet kaphatunk arról, hogy merre van a felfele, hogy merre tudunk kilépni a fény felé. A Mars pedig mutatja, hogy döntésünkkel, akaraterőnkkel elindulhatunk az új irányba és megtehetjük az első lépést.

Elindul a fény, a szeretet felemelkedése, újjászületése egyénileg és ezáltal egységben is. A Rigel csillag és az Aldebaran (ami 10.-étől fog igazán elkezdeni érződni, onnan jön a nagyobb tisztánlátás) megmutatja a fény útját. Ez egy globálisan új út. A bátorságunk, a bennünk lévő erő segít beindítani, amit kell. Illetve a Nap-Vénusz, a cselekvő művész, a szerelemből vezérelve képes elhagyni a múltat, hogy egy művészibb, szeretettel átitatottabb útra lépjen.

A Merkúr támogató kapcsolata a Plútóval segíti a rálátás által a változást.

Április 2-án, Jézus keresztre feszítésének elengedés napján a harangok üres csendjében ér csúcsára ez az elindító impulzus. Illetve ekkor a Hold a Leszálló Holdcsomónál együtt áll Antaresszel. Szívünkben, lelkünkben, megengedésünk, befogadásunk és elengedésünk által a Szeretet egyensúlyát tapasztalhatjuk meg, ami segít lerázni szívünkről a láncokat.

Április 4.-én, a feltámadáskor pedig, ahogy a Merkúr átlép a Kos jegybe, elménk, gondolkodásunk, tudatunk, tisztánlátásunk, kíváncsiságunk is új kört kezd és lendületével beindul. Ez alatt kvintil kapcsolatot alkot a Felszálló Holdcsomóponttal, így itt megkaphatjuk az utasításokat, tisztábban láthatjuk a fény útjának aktuális információit, amik most kellenek, hogy felfele haladjunk. Tudatunk erőt kap ahhoz, hogy kiemelkedjen.

És mindez a nyári napfordulóra fog igazán felfényesedni, hogy ezt követően jobban még jobban megélhessük a saját magasabb szintjeinket.

Te rabolsz energiát, vagy tőled rabolják?

Vajon mennyire van jelen az életedben az érzelmi manipuláció?

 

Biztosan ismerős számodra is az az érzés, amikor fáradt vagy. Amikor már semmire sincs erőd, de még nem mehetsz aludni, nem mehetsz feltöltődni, mert valamit meg kell csinálnod. Biztosan ismerős az az érzés is, hogy ilyenkor milyen könnyű felidegesítened magad dolgokon és mennyire idegesítőek tudnak lenni mások. Hirtelen az egész világ egy sötétebb hely lesz, ahol téged támadnak, nem értenek meg és legszívesebben elmenekülnél, csapkodnál, ordítanál, vagy csak sírnál, mert fáj. Ekkor már apró, akár jó szándékból mondott szavak is fájnak.

Az ilyen helyzetek, amikor teljesen ki vagy billenve belső békédből, az energiád leesését mutatják. Ez nem simán fizikai fáradtság, ez több ennél. Ilyenkor le van merülve az akksid, amit egy sima alvás nem tud teljesen visszatölteni.

Ilyenkor alapvetően két lehetőséged van: befelé fordulsz, és a belső, végtelen erőforrásodból töltekezel fel, vagy a külvilágból veszed az energiát.

A külvilágból nyert energia

Amikor valaki önszántából ad nekünk energiát, szeret minket és figyel ránk, azzal minden rendben van.

Viszont sokszor, mivel nem tudjuk, hogyan kell saját erőforrásunkra csatlakozni, a körülöttünk lévő emberek segítségével akarjuk lecsökkent energiánkat pótolni. És a pusztán kintről szerzett energia önmagában egyáltalán nem elég. Ezért még inkább harcolunk és erővel igyekszünk elvenni a másiktól. Mintha versenyeznünk kéne érte és küzdeni, hogy mi kapjuk meg.

Ez lehet nagyon durván hangzik, de így van (persze ez legtöbbször nem tudatos döntés eredménye, csak egyszerűen ez a szokásmintázat él bennünk, ezt tanultuk és nem is tudjuk, hogyan lehetne másképp).

De olyan is van, amikor még élvezzük is az energiaszívást. Kielégülést nyújt, ha nyerünk a másikkal szemben, vagy épp bosszút állunk és egyszerűen jól esik, ha a másik is érzi, hogy nekünk ő milyen fájdalmat okozott. Bennünk van ez: “Ha nekem fáj, fájjon neked is.” Bennünk van a “szemet szemért”, és így nehéz a megbocsátás.

Így bármilyen emberi kapcsolódásban könnyen ott lehet az érzelmi bántalmazás, még akkor is, ha nem akarjuk bántani a másikat.

A Szeretet egy nagyon jó megfogalmazása: bánthatnálak, de nem teszem.

Mert bizony azokat a legkönnyebb bántani, akik a legközelebb állnak hozzánk, tehát szeretteinket.

Akiket szeretünk, közel engedünk. Jobb esetben beengedjük őket a bennünk lévő várfal mögé és így védtelenné válunk számukra. És ez fordítva is így van. Ezért a hatalmi drámáinkkal elég keményen képesek vagyunk bántani egymást és így erősíteni magunkban az érzést: még benne sem bízhatok teljesen. Így nem csoda, ha senki felé nem mersz igazán, őszintén nyitni és egyre inkább bezárod szíved. Mert tele van sebekkel és elnyomott érzésekkel, ami bármikor felrobbanhat benned.

Az, aki tényleg Szeret, ezzel az egésszel tisztában van és tudatosan törekszik arra, hogy ne bántsa a másikat. Mert: bánthatnálak, de mivel szeretlek, nem teszem.

"Okos enged, szamár szenved"

Ha valamelyik szeretted bánt téged, ő valószínűleg nem szándékosan teszi, csak nincs tudatában annak, hogy valójában mennyire bánt a viselkedésével vagy szavaival téged. Olyan, mint egy tudatlan gyerek, amiért nem büntetést, bosszút, bántást érdemel, hanem oktatást, elfogadással és feltétel nélküli szeretettel párosítva.

Meg kell neki is tanulnia ezt, de nem úgy, hogy visszavágsz és te is kést döfsz az ő szívébe, de nem is úgy, hogy leosztod neki az itt olvasottakat. Mert így csak tovább folytatódik közöttetek a harc az energiáért. Először neked kell kilépned a hatalmi drámából. Mutass példát és ehhez környezeted is igazodik majd.

Egy hatalmi drámához két játékos kell. És ha te kiléptél belőle és ezáltal meghúztad a határaidat, akkor a másik már nem tud veled drámázni.

Mondhatnám, hogy “okos enged, szamár szenved”. De nem, mert már ez a szólás is csak a hatalmi drámáról szól.

Nem azért kell kilépned a hatalmi harcból, mert “okos” vagy és a másik szamár és hadd szenvedjen. Ha ezt érzed, még mindig benne vagy a harcban.

Ne okos legyél, hanem inkább bölcs

Legyél inkább bölcs, fogadd el a helyzetet, bocsáss meg a másiknak és engedd el a dühödet, a bosszúvágyadat. Ez után, ebben az érzelmi függetlenségben már képes vagy objektíven is gondolkodni, így ekkor akár már meg is beszélhetitek a dolgot.

Tehát ahhoz, hogy kilépj a hatalmi drámázásból, érzelmileg neked is tisztává kell válnod. Ehhez pedig elkerülhetetlen a megbocsátás. A megbocsátás sosem a másik félt szabadítja fel, hanem téged. Nem a te tiszted ítélkezni a másik ember felett. Nem vagy törvényen kívüli szereplő. A karma törvénye hat rád, aminek következtében, ha bántasz, támadsz másokat, téged is bántani és támadni fognak. Lépj hát ki a körből és hagyd hátra ezt a mintát. Mások meg úgyis megkapják azt, ami nekik jár, ha most rögtön nem is, később biztosan. Egyszerűen nem a te dolgod az érzelmi igazságszolgáltatás.

Mutass példát: tedd le először te a kardod

Inkább kezdj el foglalkozni a saját érzéseiddel és saját magaddal. És neked az a legjobb, ha leteszed a kardod és szeretettel kilépsz az energiaszívásból. Ez a legnagyobb eszközöd, hogy magaddal végre valami jót is tegyél érzelmileg.

Ezt az egészet segíti, ha megérted, hogy a másik miért csinálja azt, amit tesz. Ha sikerül meglátnod, hogy például a párod nem szándékosan bánt téged. Az ő harcai nem ellened irányulnak. Egyáltalán nem rólad szólnak, sőt még nem is neked szólnak. Ezek az ő benne dúló harcok, az ő keresztje, az ő felelőssége, az ő mintái, az ő eltanult szokásrendszere. Te ebben az egészben benne sem vagy, te csak elszenveded, mert épp te vagy ott. Épp ezért nincs is szükség arra, hogy magadra vedd. Nincs szükség arra, hogy kevesebbnek érezd magad, hogy ezáltal rombolódjon önbecsülésed, önértékelésed, önszereteted, stb.

Viszont ha valaki betámad és te visszatámadsz, nah az már rólad állít ki bizonyítványt. Ha visszatámadsz és érzésből, ösztönből reagálsz, te is pont ugyanolyan vagy. Így nem csoda az sem, ha így az önutálatod, a szégyened és a bűntudatod is egyre jobban növekszik. Hiszen a másikban sem szereted, ha bánt téged, akkor biztosan magadban sem szereted azt a részed, aki bánt másokat (és téged is). És ez bizony már nagyon is a te dolgod. Ez az, amivel neked törődnöd kell: a saját reakcióiddal.

Ne azzal foglalkozz, a másik hogyan viselkedik és hogyan bánt téged: foglalkozz magaddal és kezdj el változtatni a saját reakcióidon. Mert ez fog téged kivinni ebből az ördögi körből. Mert ha te megváltozol, a te reakcióid megváltoznak, akkor a másik ember is máshogy fog viselkedni veled. Ne őt akard megváltoztatni, hanem változtasd meg önmagad.

A négy fő hatalmi dráma

James Redfield könyvéből ismerheted te is a 4 fő hatalmi drámát.

E négy hatalmi dráma közül az agresszívek a Vallató és a Megfélemlítő, a passzívak pedig a Zárkózott és a Szegény Én.

A Vallató a Zárkózottal, a Megfélemlítő pedig a Szegény Énnel alkot párt. Ez azt jelenti, hogy ha te például a Zárkózott típusba tartozol, akkor kívülről valószínűleg sok Vallató hatás ért, aminek hatására bezárkóztál. És ha épp benne vagy a Zárkózott állapotba, akkor a hatalmi drámában lévő partnered valószínűleg Vallató állapotba kerül automatikusan. Tehát ők ketten, párban, együtt járnak, ugyanúgy, mint a Megfélemlítő és a Szegény Én.

Ebből is láthatod, hogy ha te kilépsz a te szerepedből, azzal nagy hatást gyakorolsz a másik félre is, aminek hatására ő is vagy kilép, vagy megszakad a “beszélgetés”.

Egy embernek általában van 1 fő hatalmi drámája, a “kedvenc eszköz”, amihez energiahiányos időkben legszívesebben nyúl, ha szeretne egy kis plusz energia löketet. Viszont minden emberben benne van mind a 4 hatalmi dráma, így az is könnyen meglehet, hogy más-más helyzetekben, emberek társaságában más eszközt húzol ki a tarsolyodból.

Te melyikbe tartozol?

És meg is érkeztünk az ingyenes teszthez, hogy kideríthesd, melyik a Te fő hatalmi drámád. A teszt végén találsz majd egy kiértékelést, illetve hogy melyik hatalmi drámáról mit kell tudnod.

Hogy elküldhessem az e-bookot, kérlek az alábbi űrlapon add meg a neved, ahogyan szeretnéd hogy szólítsalak, illetve az e-mail címedet, ahová küldhetem. Végül pedig kattints a “Küldd a tesztet” gombra, majd legfeljebb néhány perc múlva meg is találod a leveleid között:

A regisztráció ideiglenesen szünetel. Addig is szeretettel várom kérdése(i)det a hello@alkosdmegonmagad.hu címre!